Rodinný dom Timeline 400

Rodinný dom Timeline 400
normal

Obytné miestnosti: 4
Zastavaná plocha RD: 136,75 m2
Úžitková plocha: 110,63 m2
Obytná plocha: 73,02 m2
Výška hrebeňa strechy 6,12 m
Sklon strechy 30 °

V podstrešnom priestore je skladovacia plocha prístupná dverami na fasáde . Plocha podkrovia 122 m2


Projekt domu TIMELINE 400 poskytuje na malej ploche „veľa“ bývania.

Žiadne hluché priestory a konštrukčná jednoduchosť predurčuje dom k skutočne ekonomickej výstavbe. Prednosťou je energetická úspora prevádzky, zabezpečená konštrukčnou kompaktnosťou. finančne nenáročný dom jednoduchej konštrukcie. Napriek svojim malým vonkajším rozmerom poskytuje priestranný interiér. Pochôdzna povala slúži ako úložný priestor.