Projekt: Podpora podnikania a rastu zamestnanosti v spoločnosti DUO GROUP, a.s.

 

Loga EU-EFRR, IROP, MIRRISR

 

Cieľom projektu je prostredníctvom obstarania nákladného motorového vozidla typu pick up s prívesným vozíkom a hydraulického pásového rýpadla, podporiť podnikanie, inovácie a zvýšiť zamestnanosť na miestnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok: 178 770,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 98 323,50 EUR