VO – DUO GROUP

DUO GROUP, a.s. - Projekt: Obstaranie špeciálnej techniky a zvýšenie počtu pracovných miest v MAS Žiarska kotlina

11.12.2019 DUO GROUP, a.s. - Výzva na predloženie ponuky – názov predmetu zákazky: Obstaranie špeciálnej techniky a zvýšenie počtu pracovných miest v MAS Žiarska kotlina v rámci operačného programu IROP (kód výzvy: IROP-CLLD-Q198-511-001)

DOCX MS Word (88kB)


DUO GROUP, a.s. - Projekt: Podpora podnikania a rastu zamestnanosti v spoločnosti DUO GROUP, a.s.

Podpora podnikania a rastu zamestnanosti v spoločnosti DUO GROUP, a.s. [DOCX MS Word (262kB)]